Värde för generationer

Tillväxt genom riskspridning
och hållbara lösningar

Läs mer om Rettig Group

Tid att vänta,
men inte att förlora

Läs mer om vår mission, vision och strategi

En ägare med ansikte,
tradition och vision

Läs mer om vår historia

Med djupa rötter
i den finska industrin

Läs mer om vår historia

Rettig Groups verksamheter

Indoor climate comfort

www.rettigicc.com

Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur.

Läs mer

Kalkstensbaserade produkter

www.nordkalk.com

Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård.

Läs mer

Marin-, pensions- och livförsäkrning

www.alandia.com

Intressebolag genom 25% innehav.

Läs mer

Fondförvaltning och corporate finance

www.eq.fi

Minoritetsinnehav

Läs mer

Intern investeringverksamhet

www.anchor.fi

Anchor Ab

Läs mer

Rettig Group
Vuosikertomus 2015

Läs mer

Rettig Group i korthet

Värde för generationer

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer via aktivt och ansvarsfullt ägarskap. I Rettig Group ingår Rettig ICC (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalksten), Alandia (försäkring), eQ (fondförvaltning och corporate finance) och Anchor (finansiella investeringar). Genom sina innehav har Rettig Group över 4000 anställda i cirka 28 länder. Läs mer

Ekonomiska rapporter Ekonomisk kalender SNABBFAKTA

Rettig Group är medlem i Cleantech Finland, som är ett nätverk av ledande cleantech-experter i Finland.