Värde för generationer

Genom aktivt och
ansvarsfullt ägarskap

Läs mera om vårt nya huvudkontor fr.o.m. 1.9.2017

Tillväxt genom riskspridning
och hållbara lösningar

Läs mer om Rettig Group

En ägare med ansikte,
tradition och vision

Läs mer om vår historia

Med djupa rötter
i den finska industrin

Läs mer om vår historia

Rettig Groups investeringar

System för inomhusklimat

Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur

www.rettigicc.com

Kalkstensbaserade produkter

Norra Europas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter

www.nordkalk.com

Marin-, pensions- och livförsäkrning

En av de ledande försäkringsbolagen inom Nordisk och Baltisk sjöfart

www.alandia.com

Hälsovårdstjänster

Ett av Finlands ledande hälsoserviceföretag

www.terveystalo.com

Fondförvaltning och corporate finance

En finsk grupp av bolag med fokus på fondförvaltning och corporate finance

www.eq.fi

Intern investeringverksamhet

Tillväxt i substansvärde genom riskspridning och genom att stöda likviditet bland Rettig Groups tillgångar

www.anchor.fi

Rettig Group i korthet

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. I Rettig Group ingår Rettig ICC (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalksten), Alandia (försäkring), eQ (fondförvaltning och corporate finance), Terveystalo (hälsovårdstjänster) och Anchor (finansiella investeringar). Genom sina innehav har Rettig Group över 4 000 anställda i cirka 28 länder.