Värde för generationer

Tillväxt genom riskspridning
och hållbara lösningar

Läs mer om Rettig Group

Tid att vänta,
men inte att förlora

Läs mer om vår mission, vision och strategi

En ägare med ansikte,
tradition och vision

Läs mer om vår historia

Med djupa rötter
i den finska industrin

Läs mer om vår historia

Rettig Groups verksamheter

Indoor climate comfort

Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur.

Läs mer

Kalkstensbaserade produkter

Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård.

Läs mer

Industriella sjöfrakttjänster

Leverantör av industriella sjöfrakttjänster i Europa.

Läs mer

Marin-, pensions- och livförsäkrning
www.alandia.com

Intressebolag genom 25% innehav.

Intern investeringverksamhet
Anchor Oy Ab

 

Rettig Group i korthet

Värde för generationer

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer. Vi eftersträvar hållbar och långsiktig värdetillväxt genom riskspridning och en stark balans. I Rettig Group ingår Rettig ICC, Nordkalk, Bore, Alandia och Anchor. År 2015 var Rettig Groups omsättning 898 miljoner euro och bolaget hade cirka 4 200 anställda i 28 länder. Läs mer

Ekonomiska rapporter Ekonomisk kalender SNABBFAKTA

Rettig Group är medlem i Cleantech Finland, som är ett nätverk av ledande cleantech-experter i Finland.