Emmitterade obligationer

Rettig Group är ett familjeägt bolag med en proaktiv finansieringsstrategi. Vi finansierar vår verksamhet genom att komplettera vår interna finansiering med externa lån. Vi har kortfristiga och långsiktiga finansieringsprogram för att säkerställa vår finansiella flexibilitet.

Emittent Belopp MEUR Kupong (årlig) Emissions- datum Förfallodag Typ Notering Kredit-värdering ISIN
Rettig Group Ltd 110 2,375% 24.4.2017 25.4.2022 Senior, utan säkerhet och ej eftersatt Onoterad n/a FI4000252192