Företagscertifikatprogram

Rettig Group är ett familjeägt bolag med en proaktiv finansieringsstrategi. Vi finansierar vår verksamhet genom att komplettera vår interna finansiering med externa lån. Vi har långsiktiga och kortfristiga finansieringsprogram, såsom företagscertifikat, för att säkerställa vår finansiella flexibilitet.

Företagscertifikat är kortfristiga penningmarknadsinstrument som utfärdas av bolag och finansinstitut, saknar säkerhet och anges vanligen på diskonteringsbasis, med återbetalning av det nominella värdet.

EmittentProgrambeloppMäklare, arrangör och betalningsagenterLöptid
Rettig Group Ltd 200 MEUR Svenska Handelsbanken, SEB, Swedbank, Nordea, Pohjola, Danske Bank Upp till ett år