Våra investeringar

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer via aktivt och ansvarsfullt ägarskap.

Rettig ICC

System för inomhusklimat

Rettig ICC är Europas ledande tillverkare av system för värmekomfort och erbjuder allt från radiatorer och golvvärmesystem till ventiler och termostater. Bolagets viktigaste varumärken är Vogel&Noot, som riktar sig till medelstora till stora projekt, samt Purmo Radson, vars målgrupp är mindre applikationer och bostäder. Den största kundgruppen är återförsäljare av sanitetsprodukter och värmesystem i norra, västra, centrala och östra Europa. Även Nordamerika och Asien är växande marknader.

Rettig Groups innehav i Rettig ICC är 100 %.

Nordkalk

Kalkstensbaserade produkter

Nordkalk är Nordeuropas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter. Det erbjuder nödvändiga råmaterial till ett stort antal industrier såsom pappers- och cellulosaindustrin, stål- och gruvindustrin, bygg- och kemi-industrin. Nordkalks lösningar bidrar till renare luft och vatten liksom en ökad produktivitet inom lantbruket. Med produktion på mer än 20 orter runt Östersjön och i Centraleuropa, är företaget nära dess kunder.

Rettig Groups innehav i Nordkalk är 100 %.

Alandia

Sjöfarts-, pensions- och livförsäkringar

Alandia är en av de ledande försäkringsbolagen inom Nordisk och Baltisk sjöfart. Dessutom erbjuder Alandia båtförsäkringar, pensionsförsäkringar, livsförsäkringar och privata försäkringar.

Rettig Group äger cirka 25 % av Alandia. Vi är en långsiktig, ansvarstagande och aktiv ägare i Alandia med fokus på att stöda och utveckla Alandias försäkringsverksamhet genom Alandias styrelse. Rettig Group har genom sitt tidigare dotterbolag Bore varit ägare i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, idag Alandia, sedan 2006.

Terveystalo

Hälsovårdstjänster

Terveystalo är ett av Finlands ledande hälsoserviceföretag som erbjuder grund- coh specialhälsovård till företag, privatpersoner och kunder inom den offentliga sektorn.

Rettig Groups innehav i Terveystalo är cirka 10 %.

eQ

Fondförvaltning och corporate finance

eQ-koncernen är en finsk grupp av bolag med fokus på fondförvaltning och corporate finance. Moderbolaget eQ Abp:s aktie är noterad på NASDAQ Helsinki.

Rettig Groups innehav i eQ Abp är cirka 10 %.

Anchor

Interna investeringsverksamhet

Anchor är Rettig Groups interna investeringsverksamhet som stöder Rettig Groups mission Värde för generationer. Investeringsverksamheten eftersträvar tillväxt i substansvärde genom riskspridning och genom att stöda likviditet bland Rettig Groups tillgångar. Enligt bolagets allokeringsstrategi, investerar Anchor främst i noterade och onoterade aktier, masskuldebrev och absolut avkastande strategier.