Alandia

Sjöfarts-, pensions- och livförsäkringar

Alandia är en av de ledande försäkringsbolagen inom Nordisk och Baltisk sjöfart. Dessutom erbjuder Alandia båtförsäkringar, pensionsförsäkringar, livsförsäkringar och privata försäkringar.

Rettig Group äger cirka 25 procent av Alandia. Vi är en långsiktig, ansvarstagande och aktiv ägare i Alandia med fokus på att stöda och utveckla Alandias försäkringsverksamhet genom Alandias styrelse. Rettig Group har genom sitt tidigare dotterbolag Bore varit ägare i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, idag Alandia, sedan 2006.

Kontakt:

Ålandsvägen 31, PB 121
AX-22101  Mariehamn
Tel. +358 (0)18 29 000
Fax +358 (0)18 13 290

förnamn.efternamn@alandia.com