Anchor

Rettig Groups interna investeringsverksamhet

Anchor är Rettig Groups interna investeringsverksamhet som stöder Rettig Groups mission Värde för generationer. Investeringsverksamheten eftersträvar tillväxt i substansvärde genom riskspridning och genom att stöda likviditet bland Rettig Groups tillgångar. Enligt bolagets allokeringsstrategi, investerar Anchor främst i noterade och onoterade aktier, masskuldebrev och absolut avkastande strategier..

Contact:

Bulevardi 46, P.O.Box 115
FI-00121 Helsinki, Finland
Tel: +358 9 618 831
Fax +358 9 6188 3397