eQ

Fondförvaltning och corporate finance

eQ-koncernen är en finsk grupp av bolag med fokus på fondförvaltning och corporate finance. Moderbolaget eQ Abp:s aktie är noterad på NASDAQ Helsinki. Rettig Groups innehav i eQ Abp är cirka 10%.