Nordkalk

Kalkstensbaserade produkter

Nordkalk är Nordeuropas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter. Nordkalks produkter används huvudsakligen inom produktion av papper, stål och byggnadsmaterial samt inom miljövård och lantbruk.

Mission och vision

Nordkalks mission är att erbjuda mer rent vatten, livsmedel, energi och produkter med mindre resurser och utsläpp. Vi siktar på att vara Nordeuropas ledande levererantör av kalkstensbaserade produkter med tillväxt från verkamhet med högt förädlingsvärde och från nya marknader.

Cleantech i Nordkalk

Kalk renar, neutraliserar, fyller och stabiliserar. Med kalciumoxid, som uppstår då man bränner kalksten, avlägsnar man orenheter vid stålframställningen samt reglerar gruv- och metallindustrins processer. Med kalk framställer man rent dricksvatten, renar avloppsvatten och neutraliserar försurade vattendrag. Kalk innehåller också viktiga näringsämnen för både växter, djur och människor.

Kontakt:

Nordkalk Oy Ab
Skräbbölevägen 18
FI-21600 Pargas

Tel. +358-(0)20 753 7000
Fax +358-(0)20 753 7001

E-post: förnamn.efternamn@nordkalk.com

www.nordkalk.com/contact