Rettig ICC

Indoor climate comfort

Rettig ICC är Europas ledande tillverkare av system för värmekomfort och erbjuder allt från radiatorer och golvvärmesystem till ventiler och termostater. Bolagets viktigaste varumärken är Vogel & Noot, som riktar sig till medelstora till stora projekt, samt Purmo Radson, vars målgrupp är mindre applikationer och bostäder. Den största kundgruppen är återförsäljare av sanitetsprodukter och värmesystem i norra, västra, centrala och östra Europa. Även Nordamerika och Asien är växande marknader.

Mission och vision

Rettig ICC:s mission är att erbjuda mer värmekomfort med mindre resurser, energi och utsläpp. Vår vision är att vara Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur. Tillväxten kommer från nya och närliggande marknader.

Cleantech i
Rettig ICC

Samtidigt som det är viktigt att våra värmelösningar ger optimal värmekomfort på ett så energieffektivt sätt som möjligt, är det av största vikt att vi kan minska vårt beroende av begränsade energikällor, minska utsläppen och skära ned våra totala kostnader. Rettig ICC tar hela tiden fram lösningar för att möta detta växande behov.

Kontakt

Rettig ICC bv
Australiëlaan 6
NL-6199 AA Maastricht-Airport

T: +31 43 358 58 70
F: +31 43 358 58 71
enquiry@rettigicc.com


www.rettigicc.com
www.vogelundnoot.com
www.purmoradson.com