Ekonomisk kalender

Rettig Group rapporterar kvartalsvis enligt följande kalender:

29 mars 2017 Ekonomisk helårsrapport och årsredovisningen för 2016
28 april 2017 Ledningens delårsredogörelse för 1.1-31.3.2017
10 augusti 2017 Ekonomisk delårsrapport för 1.1-30.6.2017
19 oktober 2017 Ledningens delårsredogörelse för 1.1-30.9.2017