Ledningsgrupp

Tomas von Rettig

Tomas von Rettig

BBA, CEFA
Född 1980
Verkställande direktör
Anställd inom Rettig sedan 2008

Pia Dahlqvist

Pia Dahlqvist

Ekonomie magister
Född 1969
Direktör för kommunikation och investerarrelationer
Anställd inom Rettig sedan 2013

Thomas Landell

Thomas Landell

Juris kandidat
Född 1984
Juridisk direktör
Anställd inom Rettig sedan 2017

Roger Lönnberg

Roger Lönnberg

Ekonomie magister
Född 1975
Investeringsdirektör
Anställd inom Rettig sedan 2011

Matts Rosenberg

Matts Rosenberg

Ekonomie doktor
Född 1977
Operativ chef
Anställd inom Rettig sedan 2016

Tomas Ölander

Tomas Ölander

Ekonomie magister
Född 1957
Ekonomidirektör
Anställd inom Rettig sedan 2002