Nya barnsjukhuset

Nya barnsjukhuset välkomnar sina små patienter i varma utrymmen

Sedan 2013 har Rettig Group sponsorerat Nya barnsjukhuset i Helsingfors genom att donera produkter och know-how. Det nya sjukhuset är försett med toppmodern medicinsk utrustning i världsklass och det tas i bruk i slutet av 2018. Vår donation har bestått av produkter från Rettig ICC till ett värde av 1,1 miljoner euro samt flera månader av teknisk planering, för garantera att våra produkter passar in i byggnaden och fungerar som de ska.

Ett välorganiserat projekt

Byggandet av sjukhuset har från första början följt en stram och välplanerad tidtabell. Under projektets gång har vi levererat mer än 200 separata försändelser till bygget från sex olika europeiska länder.

Det uppvärmnings- och kylsystem som Rettig ICC har levererat omfattar rörledningar och -kopplingar, flödesventiler och termostater. I byggnaden finns mer än 500 Delta-radiatorer och över 100 000 meter rörledning för Floortec golvvärme.

En av de största byggarbetsplatserna i Finland

Behovet av ett nytt barnsjukhus i Finland uppstod i och med att det gamla barnsjukhuset från 1946 blev för litet och i stort behov av renovering. Det nya sjukhuset med sina åtta våningar har varit en av de största byggarbetsplatserna i Finland och det har helt och hållet planerats med BIM-teknologi (Building Information Modelling).

De nya utrymmena erbjuder högklassig sjukvård åt alla finländska barn och deras familjer. Behandlingen av svåra sjukdomar, som hjärtkirurgi och organtransplantationer, kommer att koncentreras till Nya barnsjukhuset. De första delarna av huset blir färdiga i juni 2018 och de första små patienterna tas emot på hösten 2018.

Fakta & siffror

Byggperiod: augusti 2015 – juni 2018
Tas i bruk: hösten 2018
Golvyta: 45,000 m² – motsvarar ca 4,5 fotbollsplaner
Kostnad för byggprojektet: 175 miljoner euro

Rettig Groups donation: 1,1 miljoner euro, samt flera månader av planering
Länder från vilka Rettig ICC:s produkter och kunnande har levererats: Polen, Tyskland, Italien, Finland och Österrike.