Organisation

För att skapa hållbar värdetillväxt spelar kompetens och personliga insatser bland de som jobbar för Rettig Group en avgörande roll. Kring 4200 anställda arbetar för Rettig Group genom ett av de bolag som Rettig Group äger eller i moderbolagets organisation. Inom moderbolaget arbetar cirka 20 anställda.

Styrelse » Ledningsgrupp » Våra anställda »