Rekrytering

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande.

 Inom Rettig Group är varje enskild anställds kompetens och personliga insats av avgörande betydelse för att vi ska uppnå en hållbar värdeökning. Vi erbjuder våra anställda en motiverande arbetsplats där vår mission “Värde för generationer” och våra värden – öppenhet, rättvisa, anspråkslöshet, tillit och respekt – kan ses i allt vi gör.

Våra dotter- och intressebolag ansvarar självständigt för sin rekrytering. Ifall du är intresserad av att arbeta för dem eller har andra frågor gällande deras rekrytering kan du kontakta dem direkt via  www.rettigicc.com, www.nordkalk.com eller www.alandia.com.

Frågor som gäller rekrytering inom moderbolaget Rettig Group Oy Ab eller Anchor Oy Ab kan skickas till ir@rettig.fi.

MISSION OCH STRATEGI ORGANISATION ÅRSRAPPORT LEDIGA JOBB