Vår historia – tid att vänta, men inte att förlora

Rettig började som tobaksfabrik i Hamburg under 1770-talet, men startade under tidiga år även rederiverksamhet och engagerade sig senare i annan industriell verksamhet. Genom åren har bolaget stått inför ett antal strategiska skiljevägar som haft avgörande betydelse för bolaget och Rettig Group så som vi känner bolaget idag.

1770-1899:
Första seklet

Rettigs industriella traditioner går tillbaka till 1770-talets Hamburg när Steffen Cerillius Rettig blev tobaksmästare. Efter att ha verkat som tobaksmästare på fabriken i Ringkjobing i Danmark flyttade han till Karlskrona i Sverige och övertog där verksamheten i den nya tobaksfabriken Carlskrona Tobaks Fabrique.

1809 erhöll Steffen Cerillius son, Pehr Christian Rettig (1788-1862), licens att starta en tobaksfabrik, P.C. Rettig & Co, i Gävle. Han var även engagerad i produktion av järn, fartygsbyggnad och rederiverksamhet.

Pehr Christians son, Pehr Cerelius Rettig (1811-1871), flyttade från Gävle till Åbo i Finland och startade en tobaksfabrik 1845.

1854 – Tobaksfabrik i Åbo

Efter Pehr Cerelius död övertogs tobaksfabriken av hans bror Robert Rettig (1818-1886), som även ägde tobaksfabriken i Gävle.

1867 flyttade Roberts son Fredric von Rettig (1843-1914) till Åbo från Gävle och övertog ägarskapet till tobaksfabriken. I egenskap av distingerad industriman och kulturmecenat adlades han år 1898. Fredric von Rettig var även aktivt engagerad i etableringen av Ångfartyg A/B Bore 1897, som startade en fartygslinje mellan Åbo och Stockholm som trafikerades året runt. 1907 inträdde Henning von Rettig som aktieägare i Pargas Kalkbergs Aktiebolag (Partek f.o.m. 1978).

1898 – Första passagerarfartyget, Bore I, byggdes.
(foto från 1927)
LÄS MER

1892-1977:
Diversifiering genom nya verksamheter

1926 blev Hans von Rettig huvudägare till Ångfartyg A/B Bore (Bore Steamship Company). Bolaget blev en av de ledande aktörerna inom passagerar- och linjefartygsbranschen i Finland. 1970 gick Rettig in i värmebranschen då Rettig började aktivt diversifiera sin portfölj.

Fredric von Rettig dog 1914 och efterträddes av sin äldste son Henning von Rettig (1866-1924), som ledde företaget fram till sin död 1924. Dr Hans von Rettig (1892-1979) övertog därefter ledningen efter sin fars död och ansvarade för tobaksverksamheten fram till sin död 1979.

1924 investerade Bore i sina första lastfartyg. 1926 blev Hans von Rettig huvudägare i Ångfartyg A/B Bore. Under hans tid blev bolaget en av de ledande passagerar- och linjefartygsaktörerna i Finland. 1926 inträdde Ångfartyg A/B Bore också som partner i rederiet Finland South America Line och förvärvade ett ångfartyg, Bore VIII, som trafikerade rutten Finland-Sydamerika och som var i bruk ända fram till 1965. 1939 bestod flottan av tre passagerarfartyg och sju lastfartyg. Under 1960-talet var Bore föregångare i branschen genom att investera i roro-fartyg med akterramp för trafik i Östersjön.

1924 – Bores första lastfartyg Goole Trader

1940 köpte P.C. Rettig & Co majoritetsandelarna i Ph.U. Strengberg & Co Ab i Jakobstad, en tobaksfabrik grundad 1762.

1940 – aktiemajoriteten i tobaksfabriken Jakobstad övergick till Rettig

I takt med att hälsofrågan kring tobaksrökande blev allt seriösare började Rettig att aktivt diversifiera sina innehav och satsa på andra verksamheter. 1970 gick Rettig in i värmebranschen genom att förvärva Purmo Tuote – Produkt Ab i Purmo, ett litet samhälle sydost om Jakobstad i Finland.

1971 gav sig Rettig in i konfektyrbranschen efter att ha förvärvat Oy Merijal Ab i Uleåborg och Oy Seres Ab i Åbo i Finland 1975. Bolaget blev marknadsledare i Finland inom pastiller med välkända inhemska varumärken som Sisu, Leijona, Pastirol och Mynthon.

1970-talet – Rettig går in i konfektyrbranschen

1974 etablerades ett försäljningsbolag i Tyskland för att ta hand om exporten av radiatorer för Purmo Tuote – Purmo Produkt Ab.

1976 fusionerade P.C. Rettig & Co och Ph.U. Strengberg & Co och blev på så sätt Oy Rettig-Strengberg Ab med tobaksverksamheter i Åbo och Jakobstad.

1977 flyttades bolagets huvudkontor från Åbo till Esbo i Finland.

LÄS MER

1979-1994:
Ett internationellt konglomerat utvecklas

1979 inträdde Gilbert von Rettig som ägare och övertog ansvaret för bolaget som då var verksamt inom tobak, konfektyr, metall, värmelösningar och rederiverksamhet.

1979 övertog Gilbert von Rettig (1928-1994) ägarskapet och ansvaret för bolaget efter sin far Dr Hans von Rettig. Bolaget var verksamt inom tobaks-, konfektyr- och metall(värme) industrin samt rederinäringen.

Under 1980-talet ökade försäljningen av radiatorer i Finland. Rettig blev ledande tillverkare av radiatorer i Norden efter förvärvet av det finska bolaget Lämpölinja Oy i Kumo 1983 och radiatorfabriken Kymi-Strömberg i Heinola 1986. Verksamheten växte sedan ytterligare genom förvärv i t.ex. Västtyskland, Irland och Sverige.

1980 satsade Bore helt och hållet på lasttrafik i Östersjön och Nordsjön.

1980-talet – Bores fartyg i hamnen i Åbo

1983 ändrade bolaget namn till Oy Rettig Ab.

1984 expanderade Rettig och gav sig in dryckesbranschen genom att förvärva 90 % av aktierna i Oy Sinebrychoff Ab, Skandinaviens äldsta bryggeri. 1985 köpte Sinebrychoff bryggeriet Oy Pyynikki i Tammerfors. 1993 öppnades ett nytt bryggeri i Kervo utanför Helsingfors och tillverkningen i bryggerierna i Tammerfors och Helsingfors lades ned. Mellan 1998 och 2000 avyttrades verksamheten stegvis till Carlsberg.

1984 – Expansion till bryggeri- och läskedrycksindustrin

Sommaren 1990 flyttades det finska huvudkontoret från Esbo till Bulevarden i centrala Helsingfors.

1990 – Huvudkontoret flyttade till Helsingfors

I början av 1990-talet var Rettig engagerat i tobaks-, konfektyr-, radiator-, bryggeri-, läskedrycks-, juice- och spritbranschen samt aluminiumbranschen och rederinäring.

LÄS MER

1994 och framåt:
Rettig lämnar tobaksbranschen och fokuserar på ny affärsverksamhet.

1995 avyttrade Rettig till sist den gamla tobaksverksamheten.

Efter Gilbert von Rettigs död 1994 övertogs företaget av hans barn Ann, Cyril, Tom och Hans von Rettig, som förde familjetraditionen vidare. Samma år sålde Rettig Group sin andel i Partek (tidigare Pargas Kalkberg), som hade funnits i Rettigs ägo sedan 1907).

1995 avyttrade Rettig sin tobaksverksamhet till R.J. Reynolds Tobacco International. I slutet av 1900-talet hade Rettig utträtt ur alla branscher förutom värmebranschen, rederinäringen och fastighetsbranschen.

2003 köpte Rettig Group cirka två procent av Nordkalk, som bildats 1991 då kalkverksamheten inom Partek övergick till ett självständigt bolag, Nordkalk Oy Ab. Koncernen utökade gradvis sitt innehav och 2010 var Rettig Group ensam ägare till Nordkalk.

I januari 2006 överflyttades Rettig Groups fastighetstillgångar till Rettig Fastighetsutveckling AB, som idag äger Tarkala Oy.

Sedan januari 2013 ägs hela Rettig Group av Cyril och Tom von Rettigs familjegrenar via Rettig Capital med Cyril von Rettigs familjegren som majoritetsägare.

Sedan rederiet Bore såldes år 2016 till holländska Spliethoff, ingår följande verksamheter i Rettig Group: Rettig ICC – värmeelement och reglage för inomhustemperatur; Nordkalk – kalkstensbaserade produkter, Försäkringsaktiebolaget Alandia som intressebolag och Anchor – Rettig Groups interna investeringsverksamhet. År 2016 investerade Rettig Group också i en minoritetsandel i finska eQ Abp.

LÄS MER