Användarvillkor

Rettig Group Oy Ab tillhandahåller denna webbplats (”Webbplatsen”) för informations- och kommunikationsändamål.
 
Er tillgång till och användning av Webbplatsen sker på följande villkor samt enligt all tillämplig lagstiftning. Genom att gå till och vistas på Webbplatsen accepterar ni, utan begränsningar eller förbehåll, nedanstående Villkor.
 
1. Allt material på Webbplatsen skyddas av upphovsrätt om inget annat anges. Materialet på Webbplatsen får inte användas på annat sätt än det som anges i dessa Villkor eller i texten på Webbplatsen.
 
2. Rettig Group Oy Ab frånsäger sig allt ansvar och kan inte ställas till svars för eventuella skador eller virus som kan infektera er datautrustning eller annan egendom på grund av er åtkomst till, användning av eller vistelse på Webbplatsen eller genom material som hämtats från Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till data, text, bilder, video eller audio.
 
3. Rettig Group Oy Ab lämnar inga garantier eller uppgifter om korrekthet och Rettig Group Oy Ab frånsäger sig specifikt allt ansvar för eventuella fel eller brister i innehållet på Webbplatsen. Varken Rettig Group Oy Ab eller någon annan part som är med om att skapa, producera eller leverera Webbplatsen är ansvarig för någon direkt, tillfällig, följd-, indirekt eller straffbar skada som uppstår på grund av er åtkomst till eller användning av, eller oförmåga till åtkomst eller användning av Webbplatsen.
 
4. De produktfunktioner och -specifikationer som anges på Webbplatsen kan ändras när som helst utan föregående varning.
 
5. All kommunikation och allt material som skickas till Webbplatsen med e-post eller på annat sätt, inklusive alla data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande är och kommer att behandlas som offentligt material och utan äganderättsskydd. Allt som ni skickar eller lägger ut kan komma att användas av Rettig Group Oy Ab i något syfte, inklusive, men inte begränsat till, reproduktion, kungörelse, överföring, publikation, utsändning och placering. Dessutom står det Rettig Group Oy Ab fritt att, utan någon form för kompensation, använda eventuella idéer, koncept, know-how eller tekniker som finns med i någon kommunikation ni sänder till Webbplatsen, oberoende av syftet med kommunikationen, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter med hjälp av sådan information.
 
6. Material som visas på Webbplatsen är antingen Rettig Group Oy Ab:s egendom eller material som används med ägarens tillstånd. Ni, eller någon annan som auktoriserats av er, får inte använda detta material om det inte specifikt tillåts i dessa Villkor eller om specifikt tillstånd ges någon annanstans på Webbplatsen.
 
7. På Webbplatsen beskrivs produkter och/eller tjänster som kan köpas allmänt i Europa, men inte nödvändigtvis just i ert hemland eller på er hemort. Kontakta därför först Rettig Group Oy Ab och fråga om en specifik produkt/tjänst finns tillgänglig hos er.
 
8. Rettig Group Oy Ab är inte ansvarigt för innehållet på de webbplatser det finns länkar till från Webbplatsen. Om ni följer länkar till andra webbplatser sker det helt och hållet på ert eget ansvar. Även om Rettig Group Oy Ab tillhandahåller länkar till andra webbplatser på sin webbplats finns dessa länkar endast med för att underlätta för er och det ska inte tolkas som något godkännande av ägaren/sponsorn av webbplatsen eller som ett godkännande av innehållet. Rettig Group Oy Ab lämnar inga garantier, varken uttalade eller underförstådda, om noggrannhet, giltighet, laglighet eller annat för något material eller någon information som finns på sådana webbplatser.
 
9. Rettig Group Oy Ab kan när som helst komma att ändra dessa Villkor genom en uppdatering av publikationen. Eftersom ni är skyldiga att följa dessa Villkor bör ni regelbundet gå till den här sidan genom att klicka på hyperlänken Användarvillkor längst ned på Rettig Group Oy Ab:s webbsidor och läsa igenom de aktuella Villkoren.
 
Dessa Villkor ska styras av och tolkas i enlighet med finsk lagstiftning utan hänvisning till bestämmelser om konflikträtt.

 
Varumärken

 
Varumärkena, logotyperna och tjänstemärkena (gemensamt benämnda ”Varumärkena”) på Webbplatsen är varumärken som tillhör Rettig Group Oy Ab och/eller de anslutna företagen. Alla andra Varumärken som används på Webbplatsen tillhör de respektive ägarna.