Arvot

Rettigin arvot ja perinteet muodostavat yrityskulttuurimme ytimen, ja ne välittyvät tavassamme toimia niin sisäisesti kuin suhteissamme ulkoisiin sidosryhmiimme. Arvomme ovat olennainen osa identiteettiämme, asennettamme ja tyyliämme.

Avoimuus

Avoin mieli on olennaisen tärkeää vuorovaikutteisessa tiimityöskentelyssä ja tiedon jakamisessa. Vapaa tiedonkulku edesauttaa liiketoimintamme ymmärtämistä kaikilla organisaatiotasoilla. 

Vaatimattomuus

Vaatimattomuus kuvastaa Rettigin tapa ottaa huomioon ja ymmärtää erilaisia näkemyksiä. Vaatimattomuuden vastakohta on ylimielisyys. Vaatimaton organisaatio tunnistaa paremmin heikot signaalit.

 

Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuus kuvaa Rettigin tapaa hoitaa sekä sisäisiä että ulkoisia suhteitaan. Tämä on meidän asenteemme haasteiden ja ongelman ratkontaan. Kaikkien osapuolten oikeudenmukaisiksi kokemat ratkaisut muotoutuvat pysyviksi ratkaisuiksi.

Luottamus ja kunnioitus

Luottamus ja kunnioitus ovat peruspilareita kanssakäymisessä ja viestinnässä sidosryhmiemme kanssa. Ilman niitä ihmiset eivät koe voivansa vaikuttaa asioihin tai olevansa valmiita vastuunottoon.