Arvot

Arvot ovat yrityksemme kivijalka. Ne määrittelevät sen, minkälainen yhtiö olemme ja minkälainen yrityskulttuuri meillä vallitsee. Haluamme joukkoomme ihmisiä ja yhteistyökumppaneita, jotka jakavat kanssamme nämä arvot.

Luottamus

Toimi oikein

Yrityksemme brändi on meille ensisijaisen tärkeä ja se rakentuu luottamukselle. Olemme vuosikymmenien kuluessa tehneet paljon työtä ansaitaksemme sidosryhmiemme luottamuksen ja pyrimme kaikin tavoin vahvistamaan tätä luottamusta myös jatkossa. Haluamme henkilöstömme toimivan aina eettisesti ja rehellisesti, ja rakennamme kaikki liikesuhteemme vahvan molemminpuolisen luottamuksen päälle.

Yhteistyö

Edistä yhdessä tekemistä

Uskomme, että yhdessä osaamme enemmän kuin yksin. Vahvat, pitkäaikaiset kumppanuudet ovat meille tärkeitä, kun rakennamme tulevaisuuttamme. Perheomisteisena yrityksenä yhteistyösuhteiden luominen ja vaaliminen on meille luontaista. Haluamme toimia niin, että yhteistyö kanssamme on ammattimaista, avointa ja lisää molemminpuolista arvostusta.

Tavoitteellisuus

Ylitä itsesi

Meidät tunnetaan kunnianhimostamme sekä kyvystämme ja rohkeudestamme uusiutua. Olemme sitoutunut, aktiivinen ja vastuullinen omistaja, ja haastamme jatkuvasti itseämme sekä yhtiöitämme tuottamaan kestäviä tuloksia ja kehittämään menestyvämpää liiketoimintaa.

Laatu

Mitä tahansa teetkin, tee se hyvin

Rettig Groupin tavoitteena on luoda arvoa pitkällä aikavälillä, mikä edellyttää laadun korostamista kaikessa toiminnassamme. Omistamme alansa parhaita yrityksiä, olemme houkutteleva työnantaja dynaamisille, osaaville, motivoituneille ja oma-aloitteisille ammattilaisille ja pyrimme aina yhdessä huipputuloksiin.