Vastuullisuus

Yli kaksisataavuotisen historiamme aikana olemme aina hakeneet hyvää tasapainoa taloudellisten näkökulmien sekä esimerkiksi henkilöstö- ja ympäristöasioiden välillä. Toimintaamme ohjaavat missiomme arvoa sukupolville sekä arvomme – luottamus, yhteistyö, tavoitteellisuus ja laatu.

Tärkeimmät ajurimme

  • Sijoitusyhtiönä ja omistajana Rettig Group painottaa omistajuutta: haemme arvonluontia aktiivisen ja vastuullisen omistajuuden kautta.
  • Uskomme, että hyvin suunnitellut prosessit ja selkeät strategiat ovat tärkeitä riskienhallinnalle ja kestävälle arvonluonnille.
  • Pyrimme aina varmistamaan, että toiminnot hoidetaan vastuullisesti ja eettisesti. Lakien ja määräysten noudattaminen on perusedellytys.
  • Ohjaamme ja tuemme omistamiemme yritysten strategisia ohjelmia yritysten hallitusten kautta. Pyrimme varmistamaan liiketoimintojemme vastuullisuuden, eettisyyden ja kestävyyden merkittävillä ja asianmukaisilla menettelytavoilla ja tavoitteenasetteluilla. Koska eri aloilla on omat riskinsä ja haasteensa, jokainen Rettig Groupin hajautettuun salkkuun kuuluva yhtiö tunnistaa ja hoitaa itsenäisesti sen nimenomaiseen toimintaan liittyvät kysymykset.

Henkilöstömme ja muut keskeiset sidosryhmät luovat perusedellytykset liiketoimintamme kestävälle talouskasvulle. Raportoimme liiketoiminnastamme säännöllisesti Rettig Groupin vuosikertomuksessa sekä muissa taloudellisissa raporteissamme vuoden aikana.

Raportit ja esitykset