Rahoitus

Rettig Group on yksityisomistuksessa oleva yhtiö. Rahoituksemme muodostuu sisäisesti syntyneestä rahoituksesta ja sitä täydentävistä ulkoisista lainoista. Taloudellista joustavuutta saamme lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitusohjelmista. Rahoitusosastomme vastaa Rettig Groupin lainanotosta, maksuvalmiuden hoidosta ja näihin liittyvien riskien hallinnasta.

Rahoitusstrategia ja-periaatteet » Rahoituksen rakenne » Maturiteettiprofiili »