Rahoitusstrategia ja -periaatteet

Rettig Groupin rahoitusperiaatteiden mukaisesti pyrimme varmistamaan yrityksellemme laajan valikoiman rahoituslähteitä kaikissa tilanteissa.

Keskitetty rahoitus

Ulkoisesta rahoituksesta vastaa pääasiallisesti Rettig Group, ja sen hankkimat varat käytetään eri portfolioyritysten pääomamenoihin. Konsernin kassavirran tuottavat ensisijaisesti portfolioyritykset.

Laaja hajautus

Pyrimme turvaamaan portfolioyrityksillemme vakaan rahoituksen varmistamalla riittävät likviditeettivarannot kaikissa markkinatilanteissa. Käytämme erilaisia velkainstrumentteja rahoituspohjan optimaaliseksi hajauttamiseksi, ja yhdistämme pitkäaikaista ja lyhytaikaista rahoitusta maturiteettiprofiilin tasapainottamiseksi.

Läpinäkyvä viestintä

Rettig Group haluaa viestiä strategiastaan selkeästi ja läpinäkyvästi. Raportoimme tuloksestamme neljännesvuosittain ja järjestämme vuosittaisia pääomamarkkinapäiviä. Lisäksi tapaamme tärkeimpien pankkien edustajia säännöllisesti. Pyrimme myös ottamaan huomioon lainanantajien intressit laatiessamme talousviestintämme sisältöä.

Pankkitoiminnan periaatteet

Rettig Group käyttää rahoitusohjelmassaan joukkoa pankkeja, joiden valintaan vaikuttaa mm. niiden osallistuminen Rettig Groupin syndikoituihin luottolimiittijärjestelyihin. Perheyrityksenä Rettig Group arvostaa pitkäaikaisia suhteita. Konsernin yhdinarvoksi määritetty luottamus rakentuu ajan mittaan. Pankkisuhteet perustuvat molemminpuoliseen luottamukseen ja vastavuoroisuuteen. Rettig Groupilla on pitkät, hyvät suhteet useisiin suomalaisiin ja ulkomaisiin pankkeihin.