Sijoituksemme

Rettig Group on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tuottaa arvoa sukupolville aktiivisena ja vastuullisena omistajana.

Purmo Group

Sisäilman säätölaitteet

Purmo Group on johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen asiantuntija, joka on erikoistunut lämmitys- ja viilennysratkaisuihin. Yrityksen tärkeimmät brändit ovat keskisuuriin ja suuriin hankkeisiin keskittyvä Vogel & Noot sekä pien- ja kotisovelluksia tarjoavat Purmo ja Radson. Purmo Groupin asiakkaita ovat LVI- ja lämmitysalan tukkukauppiaat ja asentajat. Sen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa radiaattorit, lattialämmitysratkaisut, venttiilit ja säätölaitteet. Yrityksellä on 17 tehdasta 11 Euroopan maassa sekä myynti- ja huoltotoimintoja ympäri maailmaa. 

Rettig Group on Purmo Groupin enemmistöosakas. Purmo Groupin johtoryhmän jäsenet ja hallituksen ulkoiset jäsenet ovat vähemmistöosakkaita.

Nordkalk

Kalkkikivipohjaiset tuotteet

Nordkalk on johtava kalkkikivitoimija, joka keskittyy kestäviin ratkaisuihin. Se toimittaa välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, kuten sellu-, paperi-, metalli-, kaivos-, rakennus- ja kemianteollisuudelle. Nordkalkin sovelluksilla parannetaan ilman ja veden laatua sekä lisätään viljelysmaan tuottavuutta. Nordkalkilla on tuotantoa yli 20 paikkakunnalla Itämeren ympärillä ja Keski-Euroopassa.

Rettig Group on Nordkalkin enemmistöosakas. Nordkalkin johtoryhmän jäsenet ja hallituksen ulkoiset jäsenet ovat vähemmistöosakkaita.

Terveystalo

Terveyspalvelut

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut, jotka kattavat koko integroidun terveydenhuollon hoitoketjun. Terveystalolla on noin 180 toimipaikkaa, jotka kattavat kaikki Suomen 20 suurinta kaupunkia. Yhdessä digitaalisten palvelujen kanssa ne mahdollistavat hoidon koko valtakunnallisessa verkostossa ajasta tai paikasta riippumatta.

Terveystalon osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä. Rettig Group omistaa Terveystalosta noin 17 prosenttia.

eQ

Varainhoito ja corporate finance

eQ on varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä suomalainen yhtiöryhmä. Se on yksi Suomen suurimmista itsenäisistä varainhoitoyrityksistä. eQ tarjoaa perinteisen varainhoidon yhteydessä laajan valikoiman sijoitusrahastoja. Sillä on erityisen vahva asema Private Equity -rahastoissa ja kiinteistörahastoissa. Corporate Finance -palveluita tarjotaan Advium-brändin alla. 

eQ:n osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä. Rettig Group omistaa eQ:sta noin 15 prosenttia.

Finanssisijoitukset

Sijoituksia maailmanlaajuisesti

Rettig Groupin finanssisijoituksien tavoite on tukea varallisuuden kasvua sekä riskien hajautusta kohdistamalla sijoitukset sektoreille ja maantieteellisille alueille, joilla emme toimi ydinsijoitustemme kautta. Sijoituksemme ovat pitkäaikaisia, ja kohdistamme ne parhaiten tuottaviin pääomasijoitus- ja kiinteistörahastoihin sekä yksityisiin lainoihin sijoittaviin rahastoihin, jotka tavoittelevat pääomasijoituksien tyyppistä tuottoa. Teemme sijoituksia myös yhdessä muiden sijoittajien kanssa, ja sijoitamme valikoidusti myös suoraan pörssilistattuihin pohjoismaisiin osakkeisiin.