Sijoituksemme

Rettig Group on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tuottaa arvoa sukupolville aktiivisena ja vastuullisena omistajana.

Rettig ICC

Sisäilman säätölaitteet

Rettig ICC on Euroopan johtava lämpöpattereiden ja sisäilman säätölaitteiden valmistaja. Yrityksen tärkeimmät brändit ovat keskisuuriin ja suuriin hankkeisiin keskittyvä Vogel & Noot sekä pien- ja kotisovelluksia tarjoavat Purmo ja Radson.

Rettig ICC:n asiakkaita ovat LVI- ja lämmitysalan tukkukauppiaat ja asentajat. Sen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa radiaattorit, lattialämmitysratkaisut, venttiilit ja säätölaitteet. Yrityksellä on seitsemäntoista tehdasta yhdessätoista Euroopan maassa sekä myynti- ja huoltotoimintoja ympäri maailmaa. Rettig ICC:llä on noin 3 000 työntekijää.

Rettig Group on Rettig ICC:n enemmistöosakas. Rettig ICC:n johtoryhmän jäsenet ja hallituksen ulkoiset jäsenet ovat vähemmistöosakkaita.

Nordkalk

Kalkkikivipohjaiset tuotteet

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden ja ratkaisujen toimittaja. Se toimittaa välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, kuten sellu-, paperi-, metalli-, kaivos-, rakennus- ja kemianteollisuudelle. Nordkalkin sovelluksilla parannetaan ilman ja veden laatua sekä lisätään viljelysmaan tuottavuutta.

Nordkalkilla on tuotantoa yli 20 paikkakunnalla Itämeren ympärillä ja Keski-Euroopassa sekä noin 930 työntekijää.

Rettig Group on Nordkalkin enemmistöosakas. Nordkalkin johtoryhmän jäsenet ja hallituksen ulkoiset jäsenet ovat vähemmistöosakkaita.

Alandia

Meri-, eläke- ja henkivakuutus

Alandia on yksi johtavista merivakuutusyhtiöistä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Sillä on vahva markkinaosuus alusten runko- ja konevakuutuksissa Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Alandia tarjoaa myös venevakuutuksia Suomessa ja Ruotsissa. Alandian juuret ovat Ahvenanmaalla, jossa yritys tarjoaa lisäksi lakisääteisiä eläkevakuutuksia, henkivakuutuksia ja henkilövakuutuksia.

Alandialla on toimistot Maarianhaminassa, Helsingissä, Tukholmassa ja Göteborgissa. Työntekijöitä on noin 130. Standard & Poor’s on antanut Alandialle luottoluokituksen “A- with stable outlook”.

Rettig Group omistaa Alandiasta noin 25 prosenttia.

Terveystalo

Terveyspalvelut

Terveystalo on yksi Suomen johtavista terveyspalveluiden tarjoajista. Palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut, jotka kattavat koko integroidun terveydenhuollon hoitoketjun.

Terveystalolla on noin 180 toimipaikkaa, jotka kattavat kaikki Suomen 20 suurinta kaupunkia. Yhdessä digitaalisten palvelujen kanssa ne mahdollistavat hoidon koko valtakunnallisessa verkostossa ajasta tai paikasta riippumatta. Terveystalolla on noin 4 300 työntekijää.

Terveystalon osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä. Rettig Group omistaa Terveystalosta noin 17 prosenttia.

eQ

Varainhoito ja corporate finance

eQ on varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä suomalainen yhtiöryhmä. Se on yksi Suomen suurimmista itsenäisistä varainhoitoyrityksistä.

eQ tarjoaa perinteisen varainhoidon yhteydessä laajan valikoiman sijoitusrahastoja. Sillä on erityisen vahva asema Private Equity -rahastoissa ja kiinteistörahastoissa. Corporate Finance -palveluita tarjotaan Advium-brändin alla. eQ:lla on noin 80 työntekijää.

eQ:n osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä. Rettig Group omistaa eQ:sta noin 15 prosenttia.

Anchor

Pitkä- ja lyhytaikaisia sijoituksia

Anchor on sijoitusyhtiö, jonka pyrkii löytämään laadukkaita sijoitusmahdollisuuksia laajan mandaattinsa avulla. Sen strategisena tavoitteena on tukea Rettig Groupin nettovarallisuuden kasvua, varojen likviditeettiä ja riskien hajautusta.

Anchorilla on sekä pitkäaikaisia että lyhytaikaisia sijoituksia, jotka eroavat likviditeettiominaisuuksiltaan. Yhtiö sijoittaa tyypillisesti muun muassa Private equity -rahastoihin, private debt -rahastoihin sekä kiinteistörahastoihin. Anchor tekee suoria osake- ja korkosijoituksia lähinnä Pohjoismaiden alueella. Pohjoismaiden ulkopuolelle Anchor sijoittaa tyypillisesti rahastojen kautta.

Rettig Group omistaa 100 prosenttia Anchorista.