Sijoituksemme

Rettig Group on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tuottaa arvoa sukupolville aktiivisena ja vastuullisena omistajana.

Rettig ICC

Sisäilman säätölaitteet

Rettig ICC on Euroopan johtava lämpöpattereiden ja sisäilman säätölaitteiden valmistaja. Yrityksen tärkeimmät brändit ovat keskisuuriin ja suuriin hankkeisiin keskittyvä Vogel & Noot sekä pien- ja kotisovelluksia tarjoavat Purmo ja Radson. Rettig ICC:n asiakkaita ovat LVI- ja lämmitysalan tukkukauppiaat ja asentajat. Sen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa radiaattorit, lattialämmitysratkaisut, venttiilit ja säätölaitteet. Yrityksellä on 17 tehdasta 11 Euroopan maassa sekä myynti- ja huoltotoimintoja ympäri maailmaa. Rettig ICC:llä on noin 3 300 työntekijää.

Rettig Group on Rettig ICC:n enemmistöosakas. Rettig ICC:n johtoryhmän jäsenet ja hallituksen ulkoiset jäsenet ovat vähemmistöosakkaita.

Nordkalk

Kalkkikivipohjaiset tuotteet

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden ja ratkaisujen toimittaja. Se toimittaa välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, kuten sellu-, paperi-, metalli-, kaivos-, rakennus- ja kemianteollisuudelle. Nordkalkin sovelluksilla parannetaan ilman ja veden laatua sekä lisätään viljelysmaan tuottavuutta. Nordkalkilla on tuotantoa yli 20 paikkakunnalla Itämeren ympärillä ja Keski-Euroopassa sekä noin 1 000 työntekijää.

Rettig Group on Nordkalkin enemmistöosakas. Nordkalkin johtoryhmän jäsenet ja hallituksen ulkoiset jäsenet ovat vähemmistöosakkaita.

Alandia

Meri- ja venevakuutukset

Alandia on yksi johtavista merivakuutusyhtiöistä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Sillä on vahva markkinaosuus alusten runko- ja konevakuutuksissa Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Alandia tarjoaa myös venevakuutuksia Suomessa ja Ruotsissa. Alandialla on toimistot Maarianhaminassa, Helsingissä, Tukholmassa ja Göteborgissa. Työntekijöitä yhtiössä on noin 100. Standard & Poor’s on antanut Alandialle luottoluokituksen “A- with stable outlook”.

Rettig Group omistaa Alandiasta noin 25 prosenttia.

Terveystalo

Terveyspalvelut

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut, jotka kattavat koko integroidun terveydenhuollon hoitoketjun. Terveystalolla on noin 180 toimipaikkaa, jotka kattavat kaikki Suomen 20 suurinta kaupunkia. Yhdessä digitaalisten palvelujen kanssa ne mahdollistavat hoidon koko valtakunnallisessa verkostossa ajasta tai paikasta riippumatta. Terveystalolla on noin 6 000 työntekijää.

Terveystalon osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä. Rettig Group omistaa Terveystalosta noin 17 prosenttia.

eQ

Varainhoito ja corporate finance

eQ on varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä suomalainen yhtiöryhmä. Se on yksi Suomen suurimmista itsenäisistä varainhoitoyrityksistä. eQ tarjoaa perinteisen varainhoidon yhteydessä laajan valikoiman sijoitusrahastoja. Sillä on erityisen vahva asema Private Equity -rahastoissa ja kiinteistörahastoissa. Corporate Finance -palveluita tarjotaan Advium-brändin alla. eQ:lla on noin 90 työntekijää.

eQ:n osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä. Rettig Group omistaa eQ:sta noin 15 prosenttia.

Finanssisijoitukset

Sijoituksia maailmanlaajuisesti

Rettig Groupin finanssisijoituksien tavoite on tukea varallisuuden kasvua sekä riskien hajautusta kohdistamalla sijoitukset sektoreille ja maantieteellisille alueille, joilla emme toimi ydinsijoitustemme kautta. Sijoituksemme ovat pitkäaikaisia, ja kohdistamme ne parhaiten tuottaviin pääomasijoitus- ja kiinteistörahastoihin sekä yksityisiin lainoihin sijoittaviin rahastoihin, jotka tavoittelevat pääomasijoituksien tyyppistä tuottoa. Teemme sijoituksia myös yhdessä muiden sijoittajien kanssa, ja sijoitamme valikoidusti myös suoraan pörssilistattuihin pohjoismaisiin osakkeisiin.

Finanssijoituksiamme hallinnoivat ja hoitavat Rettig Groupin ammattilaiset kokonaan omistamamme sijoitusyhtiön Anchorin kautta.