Värde för generationer

Vi äger och utvecklar
best-in-class-bolag

Läs mer om våra investeringar

Rettig stöder barn
och deras familjer

Läs mer om det nya barnsjukhuset

Med djupa rötter
i den finska industrin

Läs mer om vår historia
Annual report

Rettig Groups investeringar

System för inomhusklimat

Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur

www.rettigicc.com

Kalkstensbaserade produkter

Norra Europas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter

www.nordkalk.com

Marin- och båtförsäkrningar

En av de ledande försäkringsbolagen inom Nordisk och Baltisk sjöfart

www.alandia.se

Hälsovårdstjänster

Det största hälsoserviceföretaget i Finland

www.terveystalo.com

Kapitalförvaltning och corporate finance

En finsk grupp av bolag med fokus på kapitalförvaltning och corporate finance

www.eq.fi

Investeringar

Tillväxt i substansvärde genom riskspridning och genom att stöda likviditet bland Rettig Groups tillgångar

Rettig Group i korthet

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. I Rettig Group ingår Rettig ICC (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalksten), Alandia (försäkring), Terveystalo (hälsovårdstjänster), eQ (kapitalförvaltning och corporate finance) och Anchor (finansiella investeringar). Genom sina innehav har Rettig Group över 4 000 anställda i cirka 28 länder.