Värde för generationer

Vi äger och utvecklar
best-in-class-bolag

Läs mer om våra investeringar

Med djupa rötter
i den finska industrin

Läs mer om vår historia
Annual report

Rettig Groups investeringar

System för inomhusklimat

Ledande leverantör av hållbar klimatkomfort inomhus

www.purmogroup.com

Kalkstensbaserade produkter

Ledande aktör inom kalksten med fokus på hållbara lösningar

www.nordkalk.com

Marin- och båtförsäkringar

En av de ledande försäkringsbolagen inom Nordisk och Baltisk sjöfart

www.alandia.se

Hälsovårdstjänster

Det största hälsoserviceföretaget i Finland

www.terveystalo.com

Kapitalförvaltning och corporate finance

En finsk grupp av bolag med fokus på kapitalförvaltning och corporate finance

www.eq.fi

Finansiella investeringar

Investeringar med globalt mandat

Rettig Group i korthet

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. I våra kärninvesteringar ingår Purmo Group (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalkstensbaserade produkter), Alandia (marin- och båtförsäkringar), Terveystalo (hälsovårdstjänster) och eQ (kapitalförvaltning och corporate finance). Våra finansiella investeringar förvaltas genom investeringsbolaget Anchor.