Investerare & media

Rettig Group är ett familjeägt bolag med en proaktiv finansieringsstrategi. Vi finansierar vår verksamhet genom att komplettera vår interna finansiering med externa lån. Vi har kortfristiga och långsiktiga finansieringsprogram för att säkerställa vår finansiella flexibilitet.

Rapporter och presentationer Finansiering Ekonomisk kalender
Alla nyheter