Ekonomisk kalender

Rettig Group rapporterar kvartalsvis enligt följande kalender:

5 mars 2018 Ekonomisk helårsrapport och årsredovisningen för 2017
16 april 2018 Ledningens delårsredogörelse för 1.1-31.3.2018
24 augusti 2018 Ekonomisk delårsrapport för 1.1-30.6.2018
30 oktober 2018 Ledningens delårsredogörelse för 1.1-30.9.2018