Finansiell kalender

Rettig Group rapporterar kvartalsvis enligt följande kalender:

28 februari 2019 Ekonomisk helårsrapport och årsredovisningen för 2018
15 maj 2019 Ledningens delårsredogörelse för 1.1-31.3.2019
26 augusti 2019 Ekonomisk delårsrapport för 1.1-30.6.2019
5 november 2019 Ledningens delårsredogörelse för 1.1-30.9.2019