Finansiell kalender

Rettig Group rapporterar kvartalsvis enligt följande kalender:

2 mars 2021 Ekonomisk helårsrapport och årsredovisningen för 2020
3 maj 2021 Ledningens delårsredogörelse för 1.1-31.3.2021
20 augusti 2021 Ekonomisk delårsrapport för 1.1-30.6.2021
1 november 2021 Ledningens delårsredogörelse för 1.1-30.9.2021