Finansiell kalender

Rettig Group rapporterar kvartalsvis enligt följande kalender:

9 mars 2020 Ekonomisk helårsrapport och årsredovisningen för 2019
7 maj 2020 Ledningens delårsredogörelse för 1.1-31.3.2020
19 augusti 2020 Ekonomisk delårsrapport för 1.1-30.6.2020
2 november 2020 Ledningens delårsredogörelse för 1.1-30.9.2020