Finansiering

Rettig Group är ett familjeägt bolag med en proaktiv finansieringsstrategi. Vi finansierar vår verksamhet genom att komplettera vår interna finansiering med externa lån. Vi har kortfristiga och långsiktiga finansieringsprogram för att säkerställa vår finansiella flexibilitet. Vårt treasury-team ansvarar för upplåning, likviditetsförvaltning och hantering av Rettig Groups riskexponering.

Finansieringsstrategi och principer » Finansieringsstruktur » Maturitetsprofil »