Finansieringsstruktur

Emitterade obligationer

Emittent Belopp MEUR Kupong (årlig) Emissions- datum Förfallodag Typ Notering Kredit-värdering ISIN
Rettig Group Ltd 110 2,375% 24.4.2017 25.4.2022 Senior, utan säkerhet och ej eftersatt Onoterad n/a FI4000252192
Rettig Group Ltd 100 2,000% 30.4.2018 30.4.2023 Senior, utan säkerhet och ej eftersatt Onoterad n/a FI4000320924

Notice of Written Procedure for Rettig Group's Senior Unsecured EUR 110,000,000 Notes due 2022

Företagscertifikater

Emittent Programbelopp Mäklare, arrangör och betalningsagenter Löptid
Rettig Group Ltd 200 MEUR SEB, Swedbank, Nordea, Pohjola, Danske Bank Upp till ett år