Skuldanalytiker

Rettig Group följs, till vår kännedom, av analytiker som nämns på denna sida. Analytikerna är helt oberoende utan någon koppling till Rettig Group. Rettig Group bär inget ansvar för den syn dessa analytiker framför.

Nordea Rauli Juva +358 9 5300 6203 rauli.juva@nordea.com
SEB Lasse Rimpi +358 9 6162 8716 lasse.rimpi@seb.fi