Senaste nytt

Bore överenskommer om en blandbesättningsmodell för de finsk flaggade fartygen

Efter långa förhandlingar har Bore rederiet, Rederierna i Finlands rf och Skeppsbefälsförbundet, Maskinbefälsförbundet, Sjömans-Unionen uppgjort avtal om en blandbesättningsmodell för rederiets finsk flaggade fartyg. Målsättningen är att övergå till den nya blandbesättningsmodellen under år 2015 genom frivilliga lösningar.

För ytterligare information:
Bore VD Håkan Modig, tfn +358 9 61883 272

Rederiet Bore, grundat 1897, är ett helägt dotterbolag till Rettig Group, med en flotta på nio RoRo-fartyg och sex CoA-fartyg under finsk och holländsk flagg. Bores fartyg är väl underhållna, gjorda får året-runt trafik (isklass 1A eller 1A Super) och lämpar sig för både RoRo och CoA-marknaden. Bores RoFlex®-fartyg är pionjärer inom hållbar och ekonomisk shipping. År 2013 uppgick Bores omsättning till ca 65 miljoner euro, det sysselsatta kapitalet var 212 miljoner euro och antalet anställda 380.

Alla nyheter