Senaste nytt

Tomas von Rettig utnämnd till VD Rettig Group

Tomas von Rettig, BBA och CEFA, (35) har utnämnts till VD för Rettig Group Oy Ab fr.o.m. 1.1.2016. Han är vice VD för Rettig Capital, moderbolag för Rettig Group, med fokus på finansiella och strategiska industriella investeringar. Han är också medlem i Rettig Groups styrelse.

Från 2013 till 2015 var han Vice President, Corporate Finance and Development och medlem av Rettig Groups ledningsgrupp. Mellan 2008 och 2011 arbetade han som portföljförvaltare för Rettig Asset Management.

Nuvarande VD för Rettig Group, Hans Sohlström, har blivit utnämnd till VD för Ahlström Capital fr.o.m. 1.2.2016. Han avses också bli föreslagen till medlem i Rettig Groups styrelse vid bolagets ordinarie bolagsstämma.

“Vi är mycket tacksamma för Hans värdefulla ledarskap av Rettig Group och gratulerar honom till hans nya uppgift. Trots utmanande marknadsläge under de senaste åren, har lönsamheten för Rettig Group klart förbättrats. Tack vare starkt kassaflöde har vi lyckats stärka balansen vilket möjliggjort tillväxt genom förvärvet av italienska Emmeti S.p.A.. Vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet i Rettig Groups styrelse”, kommenterar Cyril von Rettig, styrelseordförande för Rettig Group.

“Vår mission är värde för generationer. Vår strategi bygger på värdetillväxt med stöd av riskdiversifiering och en stark balans. Jag är mycket entusiastisk och ärad att ta över ledarskapet av Rettig Group i egenskap av VD för bolaget. Jag ser fram emot ett fortsatt gott arbete med vår kompetenta personal och ledningsgrupp”, konstaterar Tomas von Rettig.

För mera information, besök www.rettig.fi eller kontakta:
Tomas von Rettig, utnämnd VD för Rettig Group
Josefina Tallqvist, direktör för kommunikation och investerarrelationer, Rettig Group
Tfn +358 40 7455276, email: josefina.tallqvist@rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. Vi eftersträvar ledande marknadspositioner och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. I Rettig Group ingår Rettig ICC – värmeelement och reglage för  inomhustemperatur; Nordkalk – kalkstensbaserade produkter och Bore – RoRo-sjöfartstjänster. Försäkringsbolaget Alandia är ett intressebolag inom Rettig Group. År 2014 var Rettig Groups omsättning omkring 933 miljoner euro. Bolaget har idag cirka 4 400 anställda i 28 länder.

Alla nyheter