Våra investeringar

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer via aktivt och ansvarsfullt ägarskap.

Purmo Group

System för inomhusklimat

Purmo Group är ledande leverantör av hållbar klimatkomfort inomhus som har specialiserat sig på värme- och kylsystem. Bolagets viktigaste varumärken är Vogel & Noot som riktar sig till medelstora och stora projekt, samt Purmo och Radson vars målgrupp är mindre applikationer och bostäder. Purmo Groups kunder är återförsäljare och installatörer av sanitetsprodukter och värmesystem. Produktsortimentet omfattar allt från radiatorer och golvvärmesystem till ventiler och termostater. Purmo Group har 17 fabriker i 11 europeiska länder, med försäljning och service över hela världen. 

Rettig Group är majoritetsägare av Purmo Group tillsammans med Purmo Groups ledningsgrupp och externa styrelsemedlemmar som minoritetsägare. 

Nordkalk

Kalkstensbaserade produkter

Nordkalk är en ledande aktör inom kalksten med fokus på hållbara lösningar. Bolaget levererar nödvändiga råmaterial till ett stort antal olika industrier, som cellulosa- och pappersindustrin, stål- och gruvindustrin, byggindustrin och den kemiska industrin. Nordkalks produkter bidrar till renare luft och vatten liksom ökad produktivitet inom lantbruket. Nordkalk har verksamhet på mer än 30 orter i 9 länder samt gruvor på 21 olika orter. 

Rettig Group är majoritetsägare av Nordkalk tillsammans med Nordkalks ledningsgrupp och externa styrelsemedlemmar som minoritetsägare. 

Alandia

Sjöfarts- och båtförsäkringar

Alandia är en av de ledande försäkringsbolagen inom nordisk och baltisk sjöfart. Bolaget har ett starkt fäste på marknaden för skrov- och maskinförsäkringar (H&M) i Finland, Sverige och Baltikum. Bolaget har kontor i Mariehamn, Helsingfors, Stockholm och Göteborg. Alandia har kreditbetyget “A- with stable outlook” från Standard & Poor’s.

Rettig Group äger cirka 25 % av Alandia.

Terveystalo

Hälsovårdstjänster

Terveystalo är det största hälsoserviceföretaget i Finland. Tjänsterna omfattar allmän- och specialläkarvård, diagnostik, dagkirurgi, tandläkarvård och andra hälsorelaterade tjänster. Med 180 vårdcentraler i Finlands 20 största städer och avancerade digitala plattformar är Terveystalo tillgängligt för hela landet, oberoende av tid och plats. 

Terveystalos aktie är noterad på NASDAQ Helsinki. Rettig Group äger ca 17 % av Terveystalo.

eQ

Kapitalförvaltning och corporate finance

eQ är en finländsk grupp av bolag som har specialiserat sig på kapitalförvaltning och corporate finance. Den är en av de största oberoende finländska fondförvaltarna. eQ erbjuder ett heltäckande sortiment av placeringsfonder med särskild fokus på privatkapitalbolag och fastighetsinvesteringar. Corporate finance-tjänsterna säljs under varumärket Advium.

eQ:s aktie är noterad på NASDAQ Helsinki. Rettig Group äger ca 15 % av eQ.

Finansiella investeringar

Investeringar med globalt mandat

Det strategiska målet av våra finansiella investeringar är att öka substansvärdet och att sprida riskerna genom inriktning mot sektorer och geografier som vi inte är exponerade mot genom våra kärninvesteringar. Våra finansiella investeringar är långsiktiga med ett tydligt fokus på toppresterande riskkapital- och fastighetsfonder samt fonder för privat skuldkapital med riskkapitalliknande avkastning som målsättning. Vi gör även saminvesteringar med riskkapitalförvaltare och selektivt även direktinvesteringar i noterade nordiska aktier.