Våra investeringar

Rettig Group är ett ledande finskt, familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande.

eQ

Kapitalförvaltning och corporate finance

eQ är en finländsk grupp av bolag som har specialiserat sig på kapitalförvaltning och corporate finance. Den är en av de största oberoende finländska fondförvaltarna. eQ erbjuder ett heltäckande sortiment av placeringsfonder med särskild fokus på privatkapitalbolag och fastighetsinvesteringar. Corporate finance-tjänsterna säljs under varumärket Advium.

eQ:s aktie är noterad på NASDAQ Helsinki. Rettig Group äger ca 15 % av eQ.

Purmo Group

System för inomhusklimat

Purmo Group är ledande leverantör av hållbar klimatkomfort inomhus som har specialiserat sig på värme- och kylsystem. Bolagets viktigaste varumärken är Vogel & Noot som riktar sig till medelstora och stora projekt, samt Purmo och Radson vars målgrupp är mindre applikationer och bostäder. Purmo Groups kunder är återförsäljare och installatörer av sanitetsprodukter och värmesystem. Produktsortimentet omfattar allt från radiatorer och golvvärmesystem till ventiler och termostater. Purmo Group har 17 fabriker i 11 europeiska länder, med försäljning och service över hela världen. 

Rettig Group är majoritetsägare av Purmo Group tillsammans med Purmo Groups ledningsgrupp och externa styrelsemedlemmar som minoritetsägare. 

SigmaRoc

SigmaRoc Plc är en brittisk koncern, som investerar i, utvecklar och integrerar företag inom material från stenbrytning i Europa. SigmaRoc levererar ett brett utbud av material som sträcker sig från cement och asfalt till prefabricerade betongprodukter. Bolaget driver sex plattformar i Storbritannien, Wales, Belgien och på de brittiska Kanalöarna. Nordkalk utgör den sjätte plattformen i norra Europa. SigmaRoc är noterat på Londonbörsens alternativa investeringsmarknad (AIM). Rettig Group äger ca 8 % av SigmaRoc Plc.

Terveystalo

Hälsovårdstjänster

Terveystalo är det största hälsoserviceföretaget i Finland. Tjänsterna omfattar allmän- och specialläkarvård, diagnostik, dagkirurgi, tandläkarvård och andra hälsorelaterade tjänster. Med 180 vårdcentraler i Finlands 20 största städer och avancerade digitala plattformar är Terveystalo tillgängligt för hela landet, oberoende av tid och plats. 

Terveystalos aktie är noterad på NASDAQ Helsinki. Rettig Group äger ca 17 % av Terveystalo.

Finansiella investeringar

Investeringar med globalt mandat

Det strategiska målet av våra finansiella investeringar är att öka substansvärdet och att sprida riskerna genom inriktning mot sektorer och geografier som vi inte är exponerade mot genom våra kärninvesteringar. Våra finansiella investeringar är långsiktiga med ett tydligt fokus på toppresterande riskkapital- och fastighetsfonder samt fonder för privat skuldkapital med riskkapitalliknande avkastning som målsättning. Vi gör även saminvesteringar med riskkapitalförvaltare och selektivt även direktinvesteringar i noterade nordiska aktier.