Kontakta oss

Rettig Group

Helsingfors, Finland

Besöksadress: Bulevarden 46, 00120 Helsingfors
Postadress: PB 115, FI-00121 Helsingfors, Finland
Tel. +358 9 618 831

Parkering

Stockholm, Sverige

Besöksadress: Kungsgatan 56, 2 tr, 111 22 Stockholm

E-post

förnamn.efternamn(at)rettig.fi

Rettig Group på social media

LinkedIn: Rettig Group Ltd

Twitter: @RettigGroupLtd

E-fakturering

Operatör: Maventa
EDI-kod: 003729099067
FO-nummer: 2909906-7
Momsnummer: FI29099067

 

Purmo Group Oy Ab

Bulevarden 46
PB 115
FI-00121 Helsingfors
Finland

Tel. +358 9 6188 3188
förnamn.efternamn(at)purmogroup.com

WWW.PURMOGROUP.COM