Nya barnsjukhuset

 

Sedan 2013 har Rettig Group sponsorerat Nya barnsjukhuset i Helsingfors genom att donera produkter och know-how. Det nya sjukhuset är försett med toppmodern medicinsk utrustning i världsklass och det togs i bruk på hösten av 2018. Vår donation bestod av produkter från Purmo Group till ett värde av 1,1 miljoner euro samt flera månader av teknisk planering, för att garantera att våra produkter passar in i byggnaden och fungerar som de ska.

Ett välorganiserat projekt

Byggandet av sjukhuset följde från första början en stram och välplanerad tidtabell. Under projektets gång levererade vi mer än 200 separata försändelser till bygget från sex olika europeiska länder.

Det uppvärmnings- och kylsystem som Purmo Group har levererat omfattar rörledningar och -kopplingar, flödesventiler och termostater. I byggnaden finns mer än 500 Delta-radiatorer och över 100 000 meter rörledning för Floortec golvvärme.

En av de största byggarbetsplatserna i Finland

Behovet av ett nytt barnsjukhus i Finland uppstod i och med att det gamla barnsjukhuset från 1946 blev för litet och i stort behov av renovering. Det nya sjukhuset med sina åtta våningar var en av de största byggarbetsplatserna i Finland och det har helt och hållet planerats med BIM-teknologi (Building Information Modelling).

De nya utrymmena erbjuder högklassig sjukvård åt alla finländska barn och deras familjer. Behandlingen av svåra sjukdomar, som hjärtkirurgi och organtransplantationer, koncentreras till Nya barnsjukhuset.

Fakta & siffror

Byggperiod: augusti 2015 – juni 2018
Tas i bruk: hösten 2018
Golvyta: 45,000 m² – motsvarar ca 4,5 fotbollsplaner
Kostnad för byggprojektet: 175 miljoner euro

Rettig Groups donation: 1,1 miljoner euro, samt flera månader av planering
Länder från vilka Purmo Groups produkter och kunnande har levererats: Polen, Tyskland, Italien, Finland och Österrike.