Rekrytering

Inom Rettig Group är varje enskild anställds kompetens och personliga insats av avgörande betydelse för att vi ska uppnå en hållbar värdeökning. Vi erbjuder våra anställda en motiverande arbetsplats där våra värden – öppenhet, rättvisa, anspråkslöshet, tillit och respekt – kan ses i allt vi gör.

Våra intressebolag ansvarar självständigt för sin rekrytering.