Styrelse 

Tomas von Rettig

Tomas von Rettig

Styrelseordförande
Medlem sedan 2015
BBA, CEFA
Född 1980
VD, Rettig Group, 2016-2019

Övriga styrelseuppdrag: Purmo Group (ordförande), Terveystalo (vice ordförande), eQ 

Maria von Rettig

Maria von Rettig

Medlem sedan 2016
Grafisk designer FdA
Född 1978

Martina von Rettig

Martina von Rettig

Medlem sedan 2020
BSBA
MA in Psychology
Född 1982

Matti Kuivalainen

Matti Kuivalainen

Medlem sedan 2017
eMBA och ingenjör
Född 1965
VD, DYWIDAG-Systems International

Övriga styrelseuppdrag: DYWIDAG-Systems International

Janne Larma

Janne Larma

Medlem sedan 2020
M.Sc. (Econ)
Född 1965
VD, eQ Abp

Övriga styrelseuppdrag: Notalar Oy (ordförande), Inkoo Shipping Oy Ab, Swedish School of Economics, Helsinki

Timo Vättö

Timo Vättö

Medlem sedan 2017
Ekon. mag.
Född 1964
VD, Cundo Management AG

Övriga styrelseuppdrag: gategroup Holding AG (styrelseordförande), Vice-Chairman of Aktia Bank Abp (vice ordförande) samt Evalueserve Holdings AG and IHAG Holding AG (styrelsemedlem).