Roger Lönnberg

Roger Lönnberg

Roger Lönnberg (född 1975) har varit anställd i företaget sedan 2011. Innan dess var han partner och portföljförvaltare hos Active Hedge Advisors / eQ Bank Abp och han har också arbetat som investeringschef hos Norvestia Abp i Helsingfors. Roger Lönnsberg är ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.