Tomas Ölander

Tomas Ölander

Tomas Ölander (född 1957) har varit anställd i företaget sedan 2002. Han har tidigare varit ekonomidirektör hos Wärtsilä Norway och Polimoon Finland. Han också arbetat som intern revisor inom internationella företag samt som extern revisor hos en stor finländsk revisionsbyrå. Tomas Ölander är ekonomie magister från Åbo Akademi.