Tomas von Rettig

Tomas von Rettig

Tomas von Rettig (född 1980) har varit anställd i företaget sedan 2008. Innan han blev VD har han varit viceverkställande direktör, ansvarat för utvecklingen av finansierings- och affärsverksamheten samt verkat som portföljförvaltare. Därtill har han innehaft olika styrelseuppdrag. Innan han kom till Rettig arbetade han hos SEB. Tomas von Rettig har BBA- och CEFA-examen från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.